เคล็ดลับมัดใจลูกค้า ในช่วงเวลาเศรษฐกิจขาลง

Last updated on ก.พ. 28, 2020

Posted on ก.พ. 28, 2020

https://open.spotify.com/episode/13jvtOx9GxXovDZk4VjMuS

ในช่วงเวลาเศรษฐกิจชะลอตัว เราจะคุยกับลูกค้าอย่างไรให้เข้าใจสถานการณ์เสนองานที่เหมาะสมได้ โดยที่ลูกค้าไม่อึดอัดและผ่านช่วงเวลายากๆ ไปด้วยกัน

Photo by Zuzana on Unsplash

trending trending sports recipe

Share on

Tags