About Us

“อนาคตของพวกเราขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราเอง”

The Future Belongs to Your Creativity

CREATIVE TALK เริ่มต้นมาจากความตั้งใจที่อยากให้คนไทยได้มองเห็นถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดให้ธุรกิจและชีวิตของเราให้ดีขึ้น

เราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจ ทำการตลาด จัดการทรัพยากรมนุษย์ คิดนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งธุรกิจในยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงงานขนาดใหญ่ กำลังคนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อน แต่ขึ้นอยู่กับไอเดียและความคิดใหม่ ๆ

ขณะเดียวกันเรายังเชื่อว่า “ไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่องและเก่งไปทุกอย่าง” เราอาจจะมีความรู้ในบางเรื่องแต่ยังมีเรื่องที่ไม่รู้อีกหลายร้อยเรื่อง ดังนั้นการที่เราได้มาพบกันและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

CREATIVE TALK จึงถือกำเนิดขึ้น ด้วยการการนำเสนอเรื่องราวใหม่ ๆ ที่สำคัญสำหรับกลุ่มคนที่มองเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ อยากแก้ไขปัญหา มองหาอนาคต ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด และใช้อดีตเป็นบทเรียน


CREATIVE TALK ได้เริ่มต้นจัดงาน CREATIVE TALK เพื่อแบ่งปันความรู้ในปี 2013 เรามุ่งมั่นในการสื่อสารข้อมูลทั้งหมด 5 กลุ่มด้วยกัน คือ Creative, Marketing, Innovation, Entrepreneurship และ People ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คนทำงานยุคใหม่ รวมถึงเจ้าของกิจการได้นำไปพัฒนา ต่อยอดไอเดีย ก่อเกิดเป็น ‘Creative Business’ หรือธุรกิจสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

หลังจากจัดงานมาได้ 7 ครั้ง เราเติบโตจากจำนวนผู้ร่วมงาน 70 คน มาถึง 700 คน เราจึงได้ขยายงานให้ใหญ่ขึ้นและตั้งชื่อใหม่ว่า “CREATIVE TALK CONFERENCE” หรือ CTC เพื่อขยายฐานผู้ร่วมงานและทำให้งานสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เข้าปี 2023 นี้ CREATIVE TALK ได้จัดงาน CREATIVE TALK CONFERENCE ไปแล้วถึง 12 ครั้ง ได้ชวน speakers มาพูดคุยไปแล้วมากกว่า 500 คน และมีผู้มาร่วมงานแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ทั้งนี้เรายังได้ขยายช่องทางการให้ความรู้ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอคอนเทนต์ให้หลากหลายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย คอมมูนิตี้ต่าง ๆ

จนถึงวันนี้เรายังคงเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ จะพาเราไปสู่เรื่องราวใหม่ ๆ ได้ เรายังเชื่อว่าพลังของการร่วมมือกันจะทำให้เราทุกคนเติบโตไปด้วยกัน เพราะเราไม่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนถ้าไม่มีผู้สนับสนุนและพาร์ทเนอร์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และ สื่อ มีเดียต่าง ๆ และแน่นอนว่า เราจะไม่มีทางเติบโตได้เลยถ้าไม่มีกลุ่มคนฟัง คนร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

เพราะเราเชื่อว่า “อนาคตของพวกเรา ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของพวกเรานั่นเอง”

The Future Belongs to Your Creativity