4 บทเรียนธุรกิจจาก WHA ที่ทำให้องค์กรโตได้แบบ Mission to the sun

พร้อมปักหมุดหมาย Net-Zero ในปี 2050

Last updated on ม.ค. 31, 2024

Posted on ม.ค. 31, 2024

เมื่อโลกไม่เคยหยุดนิ่ง…มีหรือที่ธุรกิจจะหยุดเติบโต ยุคสมัยของเทคโนโลยี และการมาของ AI คือตัวเร่งชั้นยอดที่สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจทุกภาคส่วน

WHA (ดับบลิวเอชเอ) หนึ่งในผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่ได้ก้าวมามีบทบาทสำคัญด้านโลจิสติกส์, นิคมอุตสาหกรรม, ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน และบริการด้านดิจิทัล ทั้งในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ล่าสุดก็ได้คว้าผลประกอบการ New High หลังโชว์ฟอร์มเด่นปิดปี 66 กับตัวเลขกว่า 17,200 ล้านบาท

เรื่องราวนี้น่าสนใจ ของแม่ทัพหญิงแกร่งแห่งปี อย่างคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถึงเบื้องหลังความสำเร็จ

4 บทเรียนธุรกิจที่น่าสนใจจาก WHA

🎯 1. ผู้นำที่ต่อยอดโอกาสอย่างสม่ำเสมอ

เพราะโอกาสไม่ได้จบอยู่แค่ในประเทศไทย หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญและจำเป็นต่อการเติบโตคือ ‘Extend Leadership’ กับการเร่งขยายธุรกิจต่อเนื่องทั้งในประเทศ และตลาดภูมิภาค โดยจุดมุ่งหมายล่าสุดของ WHA คือประเทศเวียดนาม หนึ่งในประเทศที่มี GDP เติบโตแบบก้าวกระโดด

โดย WHA รู้จุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการมุ่งเน้นในด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ในการบุกเวียดนามกวาดพื้นที่ไปกว่า 781 ไร่ และลงนามในสัญญาซื้อที่ดินกับฉางอาน ออโต้ เซ้าท์อีส เอเชีย ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น และยังคิดต่อยอดในฐานะผู้นำที่คิดไกล เพราะในอีก 4 ปีข้างหน้า นิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์อัจฉริยะ (Smart ECO Industrial Estate) ประกอบไปด้วย Smart Sevices, SmartMobility, Smart Communicationm Smart Power, Smart Water และ Smart Security

เรียกได้ว่านี่คือวิธีคิดของผู้นำแห่งอนาคตอย่างแท้จริง อย่ามองแค่ว่าวันนี้เราสำเร็จ แต่โอกาสจะเข้ามา พาคุณไปเจอสนามใหม่ ๆ ชาเลนจ์ใหม่ ๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุด


🎯 2. ผู้นำที่ลงมือทำก่อน….ทันที ในด้านเทคโนโลยี

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญอย่าง Embrace Innovation and Technology นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็น New S-curve ให้กับองค์กร ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของ WHA มาก ๆ แต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีจะดีแค่ไหนก็ตาม หาก ‘คนของเราไม่ได้ไปด้วย’ ก็จะไปยากและจะไม่เกิดผล ดังนั้นหากองค์กรต้องเตรียมความพร้อมเรื่องคนไปพร้อม ๆ กัน

WHA เริ่มมีการทรานสฟอร์มองค์กร และคนตั้งแต่ปี 2021 มาจนถึงปัจจุบัน
ปี 2021 → Digital Transformation เริ่มต้นในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งองค์กร
ปี 2022 → Innovative Workplace สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรนวัตกรรม
ปี 2023 → Data Driven Organization ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ด้วยการสร้างรายได้จากข้อมูล
ปี 2024 → AI Transformation หมุดหมายใหม่ที่จะนำ AI และ Data Insights มาสร้างวัฒนธรรมที่พร้อมใช้ดิจิทัลในองค์กร เพื่อไปสู่เป้าหมายใหม่ที่เหนือกว่าอย่างยั่งยืน


🎯 3. ผู้นำที่ไม่ชะลอการมาของเรื่องสิ่งแวดล้อม

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน ในอนาคตอันใกล้ใครไม่ทำจะเป็นเรื่องของการลงโทษ และจะเกิดอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือ EnhanEnhance the Prominence on Green and Sustainability เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในปี 2593 (Net-Zero 2050)

ภายใต้การดำเนินงาน 3 หลักการได้แก่ Design & Resource, Green Products และ Operation Excellence โดยในปี 2566 กลุ่มธุรกิจทั้ง 4 (ธุรกิจส่งออก, ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม, ธุรกิจสาธารณูปโภค, ธุรกิจดิจิทัล) ได้มีการนำเสนอโครงการ Circular Economy ไม่น้อยกว่า 40 โครงการ


🎯 4. ผู้นำที่สร้างความท้าทายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เมื่อไหร่ที่องค์กรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โอกาสจะเข้ามาท้าทายเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ WHA คือ Build High-Performance Organization ด้วยการพัฒนายกระดับด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยมีเป้าหมายภายใต้ภารกิจที่ชื่อว่า “Mission To The Sun”

ตั้งแต่โครงการทรานสฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัล, การสร้างผลิตภัณฑ์ และมูลค่าเพิ่มใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า, การเสริมศักยภาพของระบบนิเวศที่ต้องทำควบคู่กันไป, Green Logistics ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการ (Suoer Driver App) สำหรับลูกค้ายานยนต์ไฟฟ้าภาคธุรกิจ เช่น การบริหารยานพาหนะ (Fleet Management) การวางแผนเส้นทาง (Route Optimization) และการเชื่อมโยงโครงข่ายสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Roaming) เป็นต้น


บอกเลยว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีการร่วมมือกับพาสเนอร์ระดับโลกมากมาย เช่น Shopee, Lazada, DKSH, PTT, และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งน่าติดตามอย่างมากว่า เมื่อโลกต้องอนุรักษ์ แต่เทคโนโลยีก็เปลี่ยนผ่านอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง 2 เรื่องนี้จะก้าวต่อไปอย่างเกื้อหนุนกันได้อย่างไร คุณเองในฐานะเจ้าของธุรกิจ หรือพนักงาน ก็ต้องเริ่มคิดต่อแล้วว่า ‘เราจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ได้อย่างไร’


เรียบเรียง: กิตติภพ ปานล้ำเลิศ

trending trending sports recipe

Share on

Tags