ที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นมีจุดสร้างธุรกิจ สรุปกลยุทธ์ธุรกิจสู่ Global ด้วย CAGE Framework

ตัวช่วยกรองตลาด หาโอกาสใหม่ จากงาน The Secret Sauce Summit ขอนแก่น

Last updated on พ.ค. 25, 2024

Posted on พ.ค. 25, 2024

CREATIVE TALK พาบุกเสวนาธุรกิจใหญ่ที่ขอนแก่นในงาน ‘The Secret Sauce Summit ขอนแก่น’ เมื่อหลายธุรกิจเริ่มตั้งคำถามถึงการมองหาโอกาสใหม่ ๆ และการสร้างตัวตนในต่างแดนมากกว่าแค่ในประเทศ

เราจึงหยิบเช็กลิสต์ พร้อมสรุปเนื้อหาน่าสนใจจากเซสชัน Scaling Strategies: From Local to Global กลยุทธ์เติบโตจากภูมิภาคสู่ระดับโลก โดย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษา และวิทยากรด้านกลยุทธ์

ธุรกิจจะขยาย และโตต่อไปได้ ต้องใช้กลยุทธ์ไหน?

คำตอบของ ดร.ธนัย คือ “Global Strategy”
ซึ่งการจะสร้างกลยุทธ์นี้ได้นั้นต้องเริ่มออกเดินทางไปหา 2 สิ่ง นั่นก็คือ

👉 ออกไปหาเงินนอกบ้าน: หาความทุกข์ของคน (Pain Point) ให้เจอ แล้วดูให้ออกว่าสินค้าและบริการของเราจะไปช่วยความทุกข์ของคนในเรื่องอะไร จากนั้นให้ CAGE Framework ช่วยกรองการตัดสินใจในการเติบโตไปในต่างแดน

👉 ออกไปหาฐานการผลิต: โลกกว้าง มีแรงงาน มีทรัพยากรอีกมากมาย ลองหาอีกว่าทรัพยากรที่เรามี มีที่ไหนอีกในโลก

🤔 เช็กลิสต์ CAGE Framework ตัวช่วยกรอง ไปประเทศไหนดี?

CAGE Framework เป็นเหมือนตัวกรองว่าถ้าธุรกิจจะขยายตัวเองไปแจ้งเกิดในต่างแดนได้นั้นจะต้องดูปัจจัยเรื่องอะไรบ้าง

1. C (Cultural) วัฒนธรรม

👉 คีย์สำคัญคือ 3 เรื่อง ภาษา, เชื้อชาติ, ค่านิยม
สิ่งสำคัญคือ ต้องดูเรื่องภาษาที่คนในชาตินั้นใช้ว่าเป็นอย่างไร มีเชื้อชาติแบบใด หรือมีค่านิยมแบบไหน เหมาะกับสินค้าและบริการของเราหรือเปล่า


2. A (Administrative) การบริหารจัดการ

👉 คีย์สำคัญคือ 3 เรื่อง เขตการค้า, สกุลเงิน, การเมือง
สิ่งสำคัญคือ ดูว่าสกุลเงินที่เขาใช้ การเมือง การเงินของเขาใกล้เคียงกับเราไหม


3. G (Geographic) ภูมิศาสตร์

👉 คีย์สำคัญคือ 2 เรื่อง ความใกล้ - ไกล, เขตเวลา
สิ่งสำคัญคือ ความใกล้-ไกลของเรากับที่นั้น ๆ เพราะถ้าไกลเกินไปก็มีหลายเรื่องที่ต้องบริหารเช่นกัน รวมถึงเขตเวลาของประเทศนั้น ๆ ด้วย


4. E (Economic) เศรษฐกิจ

👉 คีย์สำคัญคือ 5 เรื่อง ความมั่งคั่ง, วัตถุดิบ, แรงงาน, โครงสร้างพื้นฐาน, ข้อมูล
สิ่งสำคัญคือ คำนึงเรื่องของแรงงาน, ทรัพยากร, วัตถุดิบ, เศรษฐกิจ, ความมั่งคั่งของประเทศที่เราต้องการจะไปเป็นอย่างไร เพื่อให้ตอบโจทย์กับเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับธุรกิจของเรา

เมื่อลองทำเช็กลิสต์ ลองกรองธุรกิจของเราที่จะขยายไปสู่ Global ด้วย CAGE Framework แล้ว ก็จะทำให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าเราจะขยายธุรกิจต่อไปอย่างไรให้ไม่หาย และไม่ตาย


“Strategy คือความสำเร็จ ถ้าไม่ได้มองหาความสำเร็จ ธุรกิจก็ไม่ต้องมี Strategy ก็ได้ เหมือนเรือที่ลอยไปเรื่อย ๆ แบบไร้ทิศทาง”


เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ CREATIVE TALK

trending trending sports recipe

Share on

Tags