เพิ่มยอดขายและเติมศักยภาพให้ร้านอาหารด้วย AI

Last updated on พ.ย. 30, 2021

Posted on พ.ย. 25, 2021

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หลายธุรกิจต่างก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการปิดเมือง และ Social Distancing วิกฤติดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะ ร้านอาหาร บางร้านก็ปิดกิจการ แต่ยังมีบางร้านที่สามารถปรับกลยุทธ์ รวมถึงสร้างโอกาสจากความปกติใหม่ (New Normal) และยังมีเครื่องมือ และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ และพร้องเดินเคียงข้างไปพร้อมๆกับผู้ประกอบการเหล่านี้

EATLAB เป็นอีก 1 แพลตฟอร์มที่ใช้ AI (Artificial Intelligence) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยใช้ ข้อมูลปริมาณมาก รวมไปถึงข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อรวบรวมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตอาหาร สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ผลิตมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ใน LIVE ครั้งนี้เราจะพามารู้จัก EATLAB และเรียนรู้ว่า AI จะสามารถเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารได้อย่างไร กับ ผศ.ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ (อาจารย์มิ้น) Co-founder & CEO at EATLAB


อาจารย์มิ้นเล่าว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ทั้งมาตรการของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคส่งผลต่อการรับประทานอาหารที่ร้าน ทาง EATLAB มีการปรับตัวเพื่อช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารในสถานการณ์นี้อย่างไรบ้าง โดยอาจารย์มิ้นเล่าถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ

  1. จากเดิมร้านอาหารอาจจะไม่ได้สนใจกลุ่มลูกค้ามากนัก แต่ด้วยสถานการณ์บังคับทำให้ร้านอาหารต่างหันมาสนใจลูกค้าของตนเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งในแง่ของ Customer Experience ประสบการณ์ของลูกค้า และ Customer Satisfaction ความพึงพอใจของลูกค้า เพราะตะหนักได้ว่า หากไม่ทำเรื่องดังกล่าว ก็ไม่สามารถหาจุดเด่น สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆ ได้
  2. ธุรกิจการจัดส่งอาหาร online food delivery อาจจะจับมือ หรือรวมตัวกันเพื่อ digitype อะไรบางอย่างให้เกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจ และรอดไปด้วยกัน

ส่วนทาง EATLAB มีการเตรียมตัวที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์ม EATHUB ที่เป็นแพลต์ฟอร์มที่เน้นเรื่องของการสร้างและพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วย uplift เพิ่มเติมศักยภาพ ความสามารถของผู้ประกอบการร้านอาหารด้วย Technology


อาจารย์มิ้นยังเสริมอีกว่า จากสถานการณ์นี้การดำเนินธุรกิจของ EATLAB เองก็ได้ key learning และต้องปรับตัวมากเช่นกัน โดยมี Major Chance สำคัญ 3 ประเด็นใหญ่ คือ

  1. พอเกิดสถานการณ์โควิด 19 แบรนด์ใหญ่ๆ ยังปรับตัวไม่ค่อยทัน เพราะหลายๆ เรื่องต้องใช้เวลา และยังมี Operation expense ที่สูงมากๆ แต่ในขณะเดียวกัน กลับกลายเป็นร้านเล็กๆ ที่สามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า EATLAB เองเลยคิดต่อยอดว่า จะทำอย่างไรให้ Solution ที่มีอยู่ นั้น ถูกกว่านี้ได้สัก 10 เท่า จึงลองปรับ Business Model ซึ่งผลที่ได้คือสามารถมาปรับราคาลงได้กว่า 20 เท่า และยังต้องสร้าง Content ให้ผู้ใช้ User เข้าใจง่าย เพราะคนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีเวลา ดังนั้นเครื่องมือที่เค้าจะใช้นั้นต้องไม่ซับซ้อน และเข้าใจง่ายมากๆ ในราคาที่เหมาะสมด้วย
  2. Spend Time for Customer sentiment ให้ความสำคัญกับเวลาในการพูดคุยกับลูกค้าในมุมมอง ความรู้สึกต่อ Product/Brand ของเรา ศึกษาไปถึง pain point ความกลัวของลูกค้า แล้วทำ solution ตอบโจทย์ ด้วยการสร้าง Trust ความมั่นใจ และทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่า ทั้ง AI และลูกค้านั้นจะค่อยๆ ผ่านวิกฤติ ไปด้วยกัน AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ แต่กำลังมาช่วยแก้ปัญหา สร้างโอกาส และสุดท้ายคือทำให้ ลูกค้ารู้สึกว่าเค้านั้นเก่งที่สุดหลังจากได้ใช้ Solution นั้นแล้ว
  3. พอเริ่มดึงผู้ใช้ drive user เข้ามาในระบบได้จำนวนหนึ่ง จาก 1 เป็น 100 มาใช้แพลตฟอร์มในเวลาสามเดือน จึงวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบพฤติกรรมบางอย่าง แล้วหา model ในการ scalable ให้ได้โดยจับให้เจอว่า Customer Persona เรามี Segment อย่างไรบ้าง ถึงจะเริ่ม scale จากตรงจุดนั้นได้

อาจารย์มิ้นยังเสริมเคล็ดลับการบริหารทีมด้วยการสื่อสาร Propose ให้ชัดเจน ถึงแม้ว่า EATLAB เองจะยังเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่มาก แต่การสร้างคน และการดึงคนเก่งๆเข้ามาทำงานด้วยนั้นต้องใช้ทั้ง Trust ความเชื่อมั่น Passion ความหลงไหล Dream ความฝันเพื่อจูงใจให้คนเก่งๆเข้ามาอยู่ในทีม แล้วร่วมกันพัฒนา EATLAB ต่อไป

และสุดท้ายอาจารย์มิ้นยังเสริมอีกว่า หลังจากนี้ทาง EATLAB เองก็พยายามที่จะพัฒนา และช่วยเหลือผู้ประกอบการณ์ร้านอาหารต่อไปด้วย AI Technology เพราะเชื่อมั่นว่า Technology จะสามารถ support มนุษย์ได้ และมนุษย์เองก็ควรที่จะ Support ซึ่งกันและกันด้วย

รับชมรายการเต็ม AI เพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารได้อย่างไร

และแวะมาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ที่เฟซบุ๊ค Creative Talk

trending trending sports recipe

Share on

Tags