Deep Learning

Total Posts : 2 posts

AI

เมื่อ AI จำลองภาพถ่ายเสมือนจริงของรูปปั้นและบุคคลในป?

ลองจินตนาการว่า หากภาพวาดหรือรูปปั้นของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์เช่น นโปเลียน, ควีน อลิซาเบธ, หรือแม้กระทั่งรูปปั้นของเทพีเสรีภาพ กลายมาเป็นภาพถ่ายที่ดูมีชีวิตชีวาเหมือนคนจริง ๆ ลักษณะหน้าตาของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้าง Bas

12 ก.ย. 20 1 min read
AR

"ดิจิทัลบูรณะ" ฟื้นคืนประตูกำแพงเมืองโซลที่สาบสูญกว่

เรื่อง : ดวงพร วิริยา กาลเวลาที่ผ่านจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง มนุษย์ได้ทิ้งอารยธรรมและสิ่งปลูกสร้างสร้างที่เป็นมรดกที่สำคัญของโลกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา บางแห่งได้รับการทำนุบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เสมือนต้นฉบับให้มากที่สุด

15 มี.ค. 20 1 min read