Experimentation Culture Framework

Total Posts : 1 post

The ORGANICE

ทีมจะกล้าทำ กล้าทดลอง ผู้นำต้องเปิดใจ! ด้วยเทคนิค EXPERIMENTATION CULTURE FRAMEWORK

หนึ่งในความยากของการบริหารคนคือ “การที่ทีมไม่กล้าลงมือทำ หรือกล้าคิดอะไรใหม่ ๆ” รวมถึงหัวหน้าเองก็ยังไม่กล้าปล่อยให้ทีมได้ลงมือทำเอง Booking.com คือหนึ่งในเคสตัวอย่างระดับโลก ที่ทำให้ทีมกล้าลงมือทำ และหัวหน้าก็ยอมเปิดใจ มีเคสธุรกิ

26 เม.ย. 24 1 min read