HubSpot

Total Posts : 1 post

B2B Digital Marketing

ชี้แนวทางการทำธุรกิจแบบ B2B สำหรับปี 2020 จากงาน “B2B Digital Marketing Talk” by Content Shifu

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2019 Content Shifu ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ความรู้ด้าน Digital Marketing ที่มีผู้ติดตามเป็นประจำในเว็บไซต์ contentshifu.com และผู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ เวิร์กช็อป และการจัดอบรมในองค์กร ได้จัดงานเสวนา “B2B Digital

04 ธ.ค. 19 2 min read