Machine Learning

Total Posts : 3 posts

AI

6 เรื่องแห่งอนาคตของ AI และ Machine Learning ที่องค์กรต้องรู้

หากไม่อยากให้องค์กรของคุณต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ลองมาทำความรู้จักกับอนาคต 6 ด้านของ Artificial Intelligence และ Machine Learning ที่องค์กรควรรู้ ถ้าเป็นเมื่อหลายปีที่แล้วคำว่า AI (Artificial Intelligence) และ ML (Machine Learning) อาจเป็นคำศัพท์ที่คนนอกวงการไอทีไม่คุ้นเคยเท่าไหร่

19 ม.ค. 22 1 min read
AI

ถ้าคุณเข้าใจว่าระบบสั่งการด้วยเสียงคือล้ำแล้ว คุณกำลังตกยุค

“Hey Google, play some music” เชื่อว่าสายเทคโนโลยีหลายคนน่าจะได้มีโอกาสลองใช้การส่งคำสั่งด้วยเสียงกันแล้ว ไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์อย่าง Google Home หรือ Amazon Alexa หรือจากมือถืออย่าง Siri ใน iPhone หรือ Google Assistant ใน Android สิ่งที่นักพั

28 มี.ค. 19 1 min read
2019

CTC 2019: Harnessing Artificial Intelligence AI for Creative Content

เมื่อมองดูธุรกิจที่ใช้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตแล้ว ทำไมบางบริษัทประสบความสำเร็จ และบางบริษัทไม่สามารถอยู่รอดได้.. “Personalization” เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์งาน “ครีเอทีฟคอนเทนต์” ปัจจุบัน AI และ Machine

29 ม.ค. 19 1 min read