Name

Total Posts : 1 post

Business

ชื่อนั้นสำคัญไฉน?

ช่วงกลางปีมีโอกาสได้ขึ้นไปภาคเหนือเพื่อพักผ่อน และเจอน้องที่รู้จัก ระหว่างขับรถชมวิวไปเรื่อย ลัดเลาะเข้าซอยตาม Google Map สายตาก็กวาดไปเห็นป้ายร้านกาแฟร้านหนึ่ง “ร้านกาแฟคุณหมอ” ผมเอะใจว่า “ร้านกาแฟคุณหมอ” มีอะไรดี? คุณหมอคนนี้เป็นคนดังในย่านนี้? ถ้าไม่

08 ม.ค. 18 1 min read