Perfectionism

Total Posts : 1 post

Living

ข้อเสียของ Perfectionism เมื่อเป๊ะเกินไปก็เสี่ยงต่องานพัง

คุณเป็นคนหนึ่งที่คลั่งความสมบูรณ์แบบหรือเปล่า  จากการศึกษาผู้คนกว่า 41,000 คน ซึ่งตีพิมพ์ใน Psychological Bulletin พบว่า “ภาวะสมบูรณ์แบบ” กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเพราะคนเราเริ่มมีการเปรียบเทียบกับความสำเร็จของคนรอบข้างผ่าน

08 เม.ย. 22 1 min read