Reactance Theory

Total Posts : 1 post

Creative Talk

Reverse Psychology หลักจิตวิทยาการตลาดยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

เป็นกันไหมคะ ที่ยิ่งโดนห้ามก็เหมือนยิ่งทำให้เรารู้สึกอยากจะทำสิ่งนั้นมากกว่าเดิม ทั้ง ๆ ที่ตอนแรกเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอยากทำสิ่งนั้นเลยด้วยซ้ำ เรื่องนี้มีทฤษฎีอธิบายอยู่ กลยุทธ์ที่อยากให้อีกฝ่ายทำอะไรโดยการใช้คำพูดในเชิงห้ามไม่ให้ทำ ถื

22 ธ.ค. 21 1 min read