Safari

Total Posts : 1 post

Adam Grant

เว็บเบราว์เซอร์บอกได้ว่าคุณเป็นคนอย่างไร จากหนังสือ Original (คนต้นแบบ)

หนังสือ Original เขียนโดย Adam Grant (อดัม แกรนต์) เป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับว่า ปกติคนเราจะชอบทำตามสิ่งที่วางไว้ตั้งแต่ต้น อะไรที่มีอยู่แล้วก็ทำตามนั้น ทำไปตามรูปแบบแพตเทิร์นเดิม ๆ มีน้อยคนที่จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู

16 ก.ค. 20 1 min read