Samoa

Total Posts : 1 post

Creative Talk Live

เล็กแต่ยิ่งใหญ่ กับเกาะที่ใช้พลังงานสะอาด 100%

ความตื่นตัวของการลดโลกร้อนนั้นเป็นกระแสที่หลายคนให้ความสนใจมาก ในช่วงนี้ เนื่องจากสัญญาณที่ทำให้เรารับรู้ได้ว่าโลกนั้นเริ่มไม่ไหวแล้ว ผ่านภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยจนผิดปรกติ (แถมยังรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย) ดังนั้นเราจึงนำเรื่องดี ๆ

07 ส.ค. 18 1 min read