Self Deception

Total Posts : 1 post

Living

มันไม่ได้ทุกอย่างตามใจนายหรอกนะ - 3 วิธีการรับมือกับค?

หนึ่งในโครงสร้างสำคัญของความต้องการมนุษย์ คือการรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ นั้นล้วนเป็นไปได้ดี เราไม่ใช่คนที่ล้มเหลว และโลกใบนี้ไม่ได้เป็นสถานที่ที่เลวร้าย และไม่ว่าอะไรจะพัดผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เราสามารถรับมือกับมันได้ทั้งหมด… ทว่าในความเป็นจริง

09 ม.ค. 22 1 min read