Senior

Total Posts : 1 post

Living

คุณจะแก่ขึ้นแบบมีคุณภาพได้ไหม อาจขึ้นอยู่กับทัศนคติของตัวเอง

งานวิจัยพบว่าคนเราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรืออายุมากขึ้นแบบมีคุณภาพแค่ไหน อาจขึ้นอยู่กับความคาดหวังและมุมมองที่เรามีต่อชีวิต อ้างอิงจากการศึกษาล่าสุดใน The International Journal of Aging and Human Development พบว่าทัศนคติและความเชื่อของคนเราในเรื่องของอายุที่มากขึ้น อาจมีบทบาทสำคั

03 ก.พ. 22 1 min read