Volvo

Total Posts : 1 post

Electric Vehicles

ไม่ได้เติมแค่ซีรัปหรือกาแฟ Starbucks เตรียมเปิดให้บริการชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าด้วย

ณ เวลานี้คงต้องยอมรับว่ากระแสรถยนต์ไฟฟ้ามาแรงแบบฉุดไม่อยู่ เมื่อคนพยายามเปรียบเทียบความคุ้มค่าทั้งในเรื่องของค่าน้ำมันที่แพงเอาแพงเอา ประสิทธิภาพในการทำงาน การดูแลในระยะยาว หรือแม้กระทั่งเรื่องของสิ่งแวดล้อม

21 มี.ค. 22 1 min read