5 เรื่องสำคัญของการวางแผนการเงิน ให้ธุรกิจ SME อยู่รอด เ

Last updated on ส.ค. 24, 2020

Posted on ส.ค. 24, 2020

สำหรับธุรกิจที่ผ่านสภาพเศรษฐกิจในช่วง COVID-19 มาถึงจุดนี้ได้ ต้องยอมรับว่าอ่วมกันไปตาม ๆ กัน บทเรียนสำคัญที่เจ้าของกิจการหลายคนได้จากครั้งนี้ คือเรื่องของการบริหารเงินของธุรกิจ SME ที่ต้องละเอียดและรัดกุมมากขึ้นกว่าเดิม 

เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ SME หลังจากนี้ไป เราจะต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารการเงินอย่างไรบ้าง คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโส แผนก Digital Transformation จาก บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ได้ให้คำแนะนำไว้ 5 เรื่องสำคัญที่เจ้าของกิจการต้องรู้ 

1. กระแสเงินสด (Cash Flow)

กระแสเงินสด มีความจำเป็นมาก เมื่อก่อนถ้าไม่มีวิกฤตใด ๆ เรามีเงินเข้าออกต่อเดือนประมาณหนึ่ง แต่ตอนนี้เราต้องประเมินแล้วว่า เราควรมีกระแสเงินสดอยู่เท่าไหร่ จึงจะสามารถประคองธุรกิจไปได้อีก 3-6 เดือน เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมา ถ้าไม่มีเงินเข้ามาเลยต้องทำอย่างไร ธุรกิจส่วนใหญ่จะผ่านวิกฤตนี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ Cash Flow ถ้ากระแสเงินสดไม่เพียงพอ อาจจะต้องมีการเชิญพนักงานออก ซึ่งบางครั้งเมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว ต้องกลับไปจ้างใหม่ ต้องฝึกอบรมพนักงานใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่า

2. การกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ (Diversify)

ธุรกิจที่มีอยู่แบบเดียว ค่อนข้างมีความเสี่ยง หากเกิดวิกฤตที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจเราทั้งหมด ดังนั้นอาจต้องเริ่มดูแล้วว่า ในอนาคตจะช่องทางในการทำธุรกิจอื่นที่ต่างออกไปหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หากเกิดวิกฤตอีกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ธุรกิจเรายังคงมีรายรับจากจุดอื่นได้อยู่

3. ทบทวนกระบวนการทำงานต่าง ๆ (Revisit) 

เป็นการทบทวนขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ที่เราสามารถทำให้กระชับได้มากขึ้น ถ้าเราทำได้จะช่วยลดต้นทุนหรือรายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) ที่เกิดขึ้นกับองค์กร สิ่งนี้จะกลับไปตอบโจทย์ว่าคุณสามารถที่จะมี Cash Flow ที่ดีมากขึ้นได้

4. Mindset ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ทีมงานก็เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าทีมงานค่อนข้างเปิดรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดวิกฤต ทีมงานของเราที่จะช่วยผลักดันสิ่งใหม่ ๆ หรือปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างดี

5. ข้อมูล (Data)

บางองค์กรหรือ SME บางท่าน ยังจดเป็นกระดาษ เก็บข้อมูลกระจัดกระจาย อย่างแรกต้องนำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอยู่บนระบบก่อน (Digitize) เพราะในอนาคตระบบที่ช่วยบริหารจัดการต่าง ๆ ก็มีแต่จะถูกลง ถ้าเจ้าของกิจการมีข้อมูลที่พร้อมที่จะออนบอร์ดในแพลตฟอร์มต่างๆ ก็จะสามารถก้าวไปได้เร็วกว่าคนอื่นที่ยังไม่ได้เริ่มทำ

ฟังคลิปย้อนหลัง เงินติดล้อ กับ คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโส แผนก Digital Transformation ได้ทาง YouTube Channel CREATIVE TALK

เรียบเรียงโดย ชลลดา ประมวลญาติ

trending trending sports recipe

Share on