Creative Talk Action 2019 : Presentation Canvas Batch 2

Last updated on มิ.ย. 26, 2019

Posted on มิ.ย. 26, 2019

จัดระเบียบความคิดเพื่อสร้าง Presentation ที่ทรงพลัง
เปลี่ยนการนำเสนอธรรมดาให้เป็นการโน้มน้าวใจคน

Presentation Canvas คือจุดเริ่มต้นของการทำ Presentation เพื่อการขายและโน้มน้าวใจคนฟัง โดย Presentation Canvas จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิดและเนื้อหา เพื่อให้คุณสามารถ Present หรือนำเสนอในสิ่งที่อยากจะพูด และสิ่งที่ผู้ฟังอยากฟัง และส่งผลให้การทำ Presentation ของคุณรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Presentation Canvas คือเครื่องมือออกแบบขึ้น จากประสบการณ์การทำ Presentation 
ของผู้บรรยายมานานกว่า 15 ปี โดยมีการทดลองใช้มานานกว่า 4 ปี และได้มีการ Training ให้กับ องค์กรขนาดใหญ่, กลุ่ม Startup, ผู้ประกอบการ, นักขาย, นักการตลาด, AE เพื่อขายสินค้า ขายงาน หรือแม้แต่การทำ Startup Pitch เพื่อโน้มน้าวใจคนฟัง

ปัจจุบัน Presentation Canvas ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาถึง Version 2.0 โดยคลาส Presentation Canvas นี้ คุณจะได้รู้จักกับองค์ประกอบทุกส่วนของตัว Canvas รวมถึงการทำ Presentation Board ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็น บรรยาย 30% Workshop 70% เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่เรียนแล้วจะสามารถนำไปใช้ได้จริง!! นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ พลังของ Presentation, การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ฟัง, รูปการบรรยายในสถานที่บรรยายต่าง ๆ

ทำไมถึงต้องเรียน Presentation Canvas:

 • เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำ Presentation ให้ตรงใจ
 • เพื่อเพิ่มพลังให้กับ Presentation ในการขายและโน้มน้าวใจคนฟัง
 • เพื่อกำหนดทิศทางในการทำ Presentation ให้ชัดเจน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากการเรียน:

 • เรียนรู้พื้นฐานและพลังของ Presentation
 • เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ฟัง
 • Case Studies ของการ Present
 • รู้จักการเรียบเรียงความคิดก่อนทำ Presentation
 • รู้จักและลงมือทำ Presentation Canvas
 • องค์ประกอบของเนื้อหา เพื่อโน้มน้าวใจคนฟัง
 • รู้จักและลงมือทำ Presentation Board
 • บรรยาย 30% Workshop 70%

ผู้ที่ควรเข้าเรียนคลาสนี้:

 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ Presentation
 • ฝ่ายขาย การตลาด AE และผู้ที่ต้องนำเสนองานให้กับลูกค้า/เจ้านาย
 • Startup และ เจ้าของกิจการ
 • อาจารย์และ Trainer ที่ต้องการส่งต่อความรู้
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเพิ่มพลังในการนำเสนอผลงาน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

สิ่งที่ผู้เรียนจะไม่ได้เรียนจากคลาสนี้:

 • การใช้งาน Power Point / Keynote
 • การออกแบบ Presentaion เพื่อความสวยงาม
 • การนำเสนอหน้างาน
 • บุคคลิกลักษณะการนำเสนอ, น้ำเสียง, Body Language

สรุปคือ คลาสนี้จะให้คุณได้รู้จักการนำเอาความคิดของคุณมาวางไว้บน Canvas ก่อนจะลงมือทำจริง

สถานที่

AIS Design Centre (AIS D.C.) 
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-029-2299

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ตั้งเวลา 10.00 – 18.00 น.
10.00 – 10.30 น. > ลงทะเบียน 
10.30 – 12.00 น. > Session ช่วงเช้า 
12.00 – 13.00 น. > พักกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. > Session ช่วงบ่าย 
15.00 – 15.15 น. > Coffee Break 
15.15 – 18.00 น. > Session ช่วงเย็น

ค่าลงทะเบียนเรียน

Early Bird ราคา 4,500 บาท
จำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2562

Normal Bird ราคา 5,500 บาท
จำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2562

*ราคานี้ไม่รวมอาหารกลางวัน

สมัครเลยคลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ จี บี เซเว่นตี้ทู จำกัด
โทร 02-013-1490 
1250 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Facebook.com/CreativeTalkLive
LetsTalk@CreativeTalkLive.com

trending trending sports recipe

Share on

Tags