CTC2019: How to Love The Job You Hate

Last updated on มิ.ย. 4, 2019

Posted on ม.ค. 30, 2019

เมื่อคุณเกตุวดี Marumura นักเขียน ผลงานล่าสุด “ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักการคิดแบบญี่ปุ่น” และ คุณท้อฟฟี่ แบรดชอว์ นักเขียน ผลงานล่าสุด “I hate my job” สองคนที่เปลี่ยนความคิดผู้ประกอบการและพนักงานเงินเดือนให้เข้าใจในการทำงานที่ “ลึกซึ้ง” มากกว่าเดิม เปลี่ยนความคิดของการทำงานร่วมกับเพื่อน และการมองเห็นแง่มุมของธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิม มาพบกัน

Session นี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีการทำงาน ทั้งในมุมของผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และในมุมของพนักงานประจำ ว่าทำอย่างไร เราถึงจะเข้าถึงการทำงานให้ได้มากกว่านี้ เข้าใจการทำงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือทำอย่างไรจึงจะสนุกกับการทำงานและแน่นอน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อยอดไปถึงธุรกิจที่ดีขึ้น เติบโตขึ้นและรายได้ที่ตามมามากขึ้น

trending trending sports recipe

Share on

Tags