PEST แนวคิดการมองภาพรวมเพื่อรับมือโลกที่แสนผันผวน

Last updated on ก.พ. 24, 2023

Posted on ก.ค. 21, 2021

ในโลกยุคใหม่ยุคปี 2021 ที่หลายๆ คนเริ่มชินชากับความเปลี่ยนแปลงจากการเข้ามาของโรคโควิด 19 ที่ทำให้หลายชีวิตต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้อยู่ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ บางคนอาจจะกำลังทำงานประจำและควบคู่ไปกับการหารายได้เสริมไปด้วย บางคนค้นพบทักษะใหม่จากการใช้ชีวิตในห้วงเวลาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทำให้ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เต็มไปด้วยการรอคอยและการคาดหวังให้ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นในอนาคต

แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามา เราเองจะเตรียมรับมือกับมันด้วยวิธีใดบ้าง คำถามนี้เป็นคำถามที่มีคำตอบและมันก็ได้ถูกแปรสภาพมาเป็นคำตอบในเชิงวิธีการคิดและการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน Session ประจำปีของ CTC2021 ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่าน ในชื่อหัวข้อการสนทนาที่พูดถึง TRENDS 2021 : People & Culture จากสองคนสองมุมมองที่มาเล่าเรื่องวิธีการคิดถึงประเด็นนี้อย่างคุณต้อง – กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร เจ้าของเพจ แปดบรรทัดครึ่ง และ คุณบี – อภิชาติ ขันธวิธี จากเพจ HR THE NEXT GEN 

ประเด็นที่ทั้งคู่พูดถึงก็คือ การเปลี่ยนไปทางด้าน Lifestyle ของผู้คนที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่สุดแสนจะปกติ แต่ต้องถูกปรับเปลี่ยนด้วยการเข้ามาของโรคระบาดในครั้งนี้ ทำให้เกิดแนวคิดในการมองภาพรวมสังคมปัจจุบันที่มีชื่อว่า PEST ซึ่งแนวคิดนี้เองจะเป็นดัชนีหรือตัวชี้วัดเทรนด์ของการปรับเปลี่ยนและการรับมือกับการใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นได้ 

P คือ สภาวะทางการเมือง การดูแลประชาชนของรัฐบาลในช่วงเวลานั้นเป็นเช่นไรก็จะมีส่วนถึงการใช้ชีวิตของประชาชนในการปรับตัวครั้งนี้ด้วย 

E คือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สถานภาพของท้องตลาดปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นสามารถทำให้เรามองเห็นได้ว่า อัตราการเติบโตของธุรกิจแบบไหนสูงขึ้นและลดลง 

S คือ สภาวะทางสังคม การใช้ชีวิตของผู้คน รวมไปถึงกิจวัตรประจำวันของคนที่เปลี่ยนไป GEN อายุของคน สังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นตรงนี้เองก็เป็นตัววัดและคาดคะเนอัตราของสิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปได้เช่นกัน 

T คือ เทคโนโลยีและช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในชีวิตของมนุษย์กับการเติบโตมากขึ้นของแอพลิเคชั่นเกี่ยวกับทางการแพทย์ ยา และ โรงพยาบาลต่างๆ 

จากหลักการของ PEST ที่นั่นเองทำให้เราเห็นว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมถูกขับเคลื่อนด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ ฉะนั้นแล้วเราควรมองถึงองค์ประกอบตรงนี้ด้วย นอกจากนั้นทั้งคู่ยังได้พูดถึงการทำงานในยุคใหม่ที่น่าสนใจว่า การทำงานยุคปัจจุบันทุกคนต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพราะความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในการทำงานได้เสมอ ความมั่นคงในการทำงานจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ 

ทั้งนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ Speaker ทั้งสองท่านพูดไว้อย่างน่าสนใจมากๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันว่า ควรมองหรือควรพัฒนาในสิ่งใดเตรียมตัวไว้บ้าง พวกเราชาว Creative Talk จึงอยากให้ทุกคนไปรับชมกันแบบเต็มอิ่มทุกคำพูดในหัวข้อนี้กันแบบเต็มๆ อีกครั้งที่ https://creativetalkonline.com/

รับรองเราจะผ่านยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่ไปด้วยกันอย่างแน่นอน

trending trending sports recipe

Share on

Tags