Clutter

Total Posts : 1 post

Clutter

4 กองขยะที่ขัดขวางคุณจากการพิชิตเป้าหมาย

ความรกรุงรังเกี่ยวอะไรกับการไปให้ถึงเป้าหมาย??? ถ้าพูดถึงคำว่า “กองขยะ” ในการทำงาน คนส่วนใหญ่อาจนึกถึงของที่จับต้องได้อย่าง กองกระดาษ กองหนังสือ หรือกองสิ่งของที่วางระเกะระกะในออฟฟิศ แต่จากข้อมูลของ Barbara Hemphill ผู้เขียนหนังสือ “Less Clutter, More Life” และยั

05 เม.ย. 22 1 min read