Creative Schools

Total Posts : 1 post

Book

สร้าง Learning Power ไม่ให้มีวันหมดอายุ

เราจะสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ไม่ให้มีวันหมดได้ยังไงบ้าง?  จากหนังสือ Creative Schools โดย Ken Robinson และ Lou Aronica ได้ระบุไว้ว่า การสอนไม่ควรจะทำให้ทุกอย่างเป็น mass production หรือผลิตรูปแบบการสอนออกมาโดยมีลักษณะเหมือนๆ กันราวกับมาจากโรงงานเดียวกัน เพราะจริ

04 ก.พ. 22 1 min read