Customer Centric

Total Posts : 1 post

Article

ถอดรหัสเสาหลัก 4 ข้อของ Amazon ต้องมีอะไร ถึงทำให้ลูกค้าติดหนึบ

‘Working Backward’ ปรัชญาการทำงานของ Amazon ที่ว่าด้วยการเริ่มต้นหาอินไซต์ของลูกค้า จากนั้นก็สืบต้นตอย้อนกลับว่าพวกเขาชอบอะไร และออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นให้ตรงใจลูกค้า เราจะเห็นได้เลยว่า ‘การยึดลูกค้าเป็นที่ตั้ง’ เป็นข้อพิสูจน์ว่าปรัชญาของ

12 ต.ค. 23 1 min read