Digital Currency

Total Posts : 1 post

Creative Talk Live

ก้าวต่อไปของบริษัทยักษ์ไทยกับการเข้ามาของสกุลเงินด

ปฏิเสธไม่ได้ว่า วันนี้ธุรกิจการเงินต่างๆ เริ่มมีการปรับตัวมาเป็นรูปแบบการเงินดิจิตอลมากขึ้น หลายประเทศเริ่มมีการปรับตัวรับเงินที่เป็นสกุลดิจิตอลหรือเปิดตลาดเทรดเงินออนไลน์กันอย่างจริงจัง แล้วประเทศไทยล่ะ ปัจจุบันเป็

10 ธ.ค. 21 1 min read