Discord

Total Posts : 1 post

Article

4 เสาหลักความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้ Discord ก้าวเป็นแพลตฟอร์มสื่อสารอันดับหนึ่งของเกมเมอร์

🚨 ตือดึง 🚨 เสียงโซนิกไอคอนอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ดังขึ้นทุกครั้งเมื่อเราเปิดโปรแกรม Discord ซึ่งเป็นหนึ่งในเสียงที่คนเล่นเกมทุกคนต้องจำมันได้ดี เพราะมันเป็นเสียงที่บอกเราว่าเมื่อไหร่ที่เพื่อนเข้าหรือออกไปจากห้องนั่นเอง เชื่อเลยว่าหลายคนคงมีโซเชียลมีกันอยู

17 พ.ย. 23 1 min read