Education

Total Posts : 2 posts

Creative Talk

Microlearning : รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ การทำซ้ำแบบเว้นระยะเพื่อเพิ่มการจดจำ

ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เราไม่เคยหยุดการเรียนรู้ และยังคงคิดค้นหาวิธีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางการเรียนอยู่เสมอ Microlearning เป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก สาเหตุนั้นมาจากวิธีการเรียนนี้นั้นไม่ยากและยังสนุกที่ได้เรียนรู้อี

16 ธ.ค. 21 1 min read
Creative Talk

GoStudent กวดวิชาออนไลน์ที่ดีจนกลายเป็น EdTech ยูนิคอร์นตัวแรก

ความรู้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจหยุดเรียนรู้ได้ สำหรับเด็กหรือเยาวชนแล้วความหมายของความรู้ก็ยิ่งทวีความสำคัญ และด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้สถาบันทางการศึกษาทั่วโลกเลือกที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเอง เพื่อให้ตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงและยังคงมอบความรู้ให้กับเหล่านักเรียนได้อย่

15 ธ.ค. 21 1 min read