Effective Communication

Total Posts : 1 post

Article

4 เช็กลิสต์ 5 เทคนิคฝึก Effective Communication รู้ไว้ คุยกับใครก็รู้เรื่อง จากรายการ The ORGANICE

เคยมีปัญหาคุยกับใครไม่รู้เรื่องไหม การสื่อสารแม้จะเป็นเรื่องพื้นฐาน ทั้ง ๆ ที่เราใช้ภาษาเดียวกัน แต่อีกฝั่งกลับไม่เข้าใจ ไม่ใช่ไม่เข้าใจภาษานะ แต่เขาไม่เข้าใจในความตั้งใจที่เราอยากจะบอก เราตั้งใจบอกแบบนี้ แต่อีกฝ่ายเข้าใจอีกแบบ หรือบางครั

06 ต.ค. 23 1 min read