Festive

Total Posts : 1 post

Creative Talk

สิ่งที่นักการตลาดควรรู้จาก Festive Insights ของ Facebook

สำหรับเหล่าขาช้อปทั้งหลายแล้ว การได้เลือกซื้อของขวัญให้คนที่ตัวเองรักนั้นถือเป็นความสุขที่สุดอย่างหนึ่ง แต่สำหรับเหล่านักการตลาดแล้ว สิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขที่สุดก็คือ ข้อมูลเชิงลึก (Insight) นั่นเอง การจะให้ของขวัญที

30 ธ.ค. 21 1 min read