Forest Bathing

Total Posts : 1 post

Forest Bathing

เหนื่อยมากใช่ไหม? ลองทำ Forest Bathing การชำระล้างร่างกายด้วยธรรมชาติ

ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าธรรมชาติมีส่วนช่วยบำบัดร่างกายและจิตใจของเรา หลายครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยกับการทำงาน คิดอะไรไม่ออก การได้เดินเข้าหาธรรมชาติจะทำให้เรารู้สึกสบายขึ้น อย่างที่เรามักพูดกันว่าร่างกายต้องการทะเล ซึ่งทะเลก็คือธรรมชาติ เมื่อเราได้เข้าถึงธรรมชาติ

26 ก.ย. 19 1 min read