GPS

Total Posts : 1 post

GPS

บาตรติด GPS แก้ปัญหาการยืนรอใส่บาตรนาน ๆ

ในที่สุดเราก็เจอวิธีลดปัญหาการยืนรอตักบาตรนาน ๆ ด้วยสิ่งประดิษฐ์ของน้องนักเรียนจากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน ในผลงานที่ชื่อว่า “ตักบาตร เติมบุญ” และได้รับรางวับชนะเลิศจากการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ ปัญหาอย่างหนึ่งของญาติโยมที่ต้

10 พ.ย. 20 1 min read