Kintsugi

Total Posts : 1 post

Creative Talk Podcast

Fast Track EP.7 - คินสึงิ KINTSUGI สำเร็จได้ด้วยความล้มเหลว

คุณอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่า “คนที่ประสบความสำเร็จ มักจะเคยล้มเหลวมาก่อน” เราขอแนะนำแนวคิด “คินสึงิ” ที่จะช่วยให้ความผิดพลาด ไม่ใช่แค่เรื่องเจ็บปวด แต่ทำให้เราได้ประสบการณ์และการเรียนรู้ ไปใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

10 พ.ย. 22 1 min read