Marketing Trends 2020

Total Posts : 1 post

Creative Talk Conference

Marketing Trends 2020 สรุปจากงาน CTC2020

Marketing Trends 2020 ภาพรวมวงการตลาดปี 2019 ที่ผ่านมา พร้อมฟังเทรนด์ที่กำลังจะมาในปี 2020 กับสิ่งที่แบรนด์ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น สรุปจากงาน Creative Talk Conference 2020 โดย คุณสโรจ เลาหศิริ และ คุณวรรณา สวัสดิ

12 ก.พ. 20 1 min read