Resilient

Total Posts : 1 post

Business

3 วิธีสร้างทีมให้มีความยืดหยุ่นท่ามกลางวิกฤติ

คำถามที่ Gullup บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคนในองค์กรระดับโลก เคยตั้งไว้เมื่อปลายปี 2021 ที่ผ่านมาคือ “ผู้จัดการจะจัดการการมีส่วนร่วมในทีมและความเป็นอยู่ของคนในทีมได้อย่างไร เมื่อพวกเขาเองกลับกำลังรู้สึกหมดแรง”  การสร้างวัฒนธรรมความยืดหยุ่นให้เกิดขึ้นภายในทีมจึงเป็นเรื

17 มี.ค. 22 1 min read