Sheryl Sandberg

Total Posts : 1 post

Adam Grant

6 วิธีโน้มน้าวใจคนให้คิดดูใหม่

จะเปิดใจใครสักคนให้ตาสว่างอย่างประสบผลสำเร็จ ขอให้เขายอมรับฟังเราไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าคุณพูดหว่านล้อมได้อย่างมีศิลปะตาม 6 ขั้นตอนต่อไปนี้ บางทีเขาอาจจะเอะใจฉุกคิดขึ้นมาได้บ้าง 6 วิธีโน้มน้าวใจคนให้คิดดูใหม่ 1. เต้นเข้าจั

15 เม.ย. 21 1 min read