Slack

Total Posts : 1 post

Article

ต้องมีอะไร ถึงทำให้คนยอมหันมาใช้ ถอดวิธิคิด Slack ทำอย่างไรให้มีคนใช้งานถึง 12 ล้านคนต่อวัน

สงสัยไหม? อะไรคือสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มหนึ่งมีผู้ใช้งานถึง 12 ล้านรายต่อวัน และผู้คนก็แฮปปี้ที่จะใช้มันคุยงานกันมากกว่าในเฟซบุ๊ก หรือในไลน์ Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสาร ที่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวตึงของโลกธุรกิจ ซึ่งจะเห็นได้เลยว่าในประเทศไทย

24 ต.ค. 23 1 min read