Uniqlo

Total Posts : 1 post

Article

ถอดรหัสความสำเร็จของ Uniqlo ด้วย 5 โครงสร้างที่ทำให้ธุรกิจก้าวหน้าเหนือคู่แข่ง

ป้ายสีแดงเด่นเป็นสง่าที่ตั้งอยู่กลางห้าง เมื่อเดินผ่านที่ก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปดูคอลเล็กชันเสื้อผ้าทุกที อะไรกันนะที่ทำให้ Uniqlo ยังคงผลิตนวัตกรรมของเสื้อผ้าจนทุกวันนี้?

24 ก.ค. 23 1 min read