Fast Track Special EP.58 - 5 เทคนิคพัฒนา ‘ความช่างสงสัย’

Last updated on พ.ย. 10, 2023

Posted on พ.ค. 11, 2023

รู้ไหมว่าความขี้สงสัย ความเป็นเจ้าหนูจำไม เป็นซูเปอร์ พาวเวอร์อย่างหนึ่งในการทำงาน การใช้ชีวิตต่าง ๆ มาลองดูกันว่าเราจะพัฒนาเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง

trending trending sports recipe

Share on

Tags