3 สิ่งที่ผู้นำตัวจริงควรทำทุกวัน

Last updated on พ.ค. 10, 2023

Posted on ก.พ. 22, 2022

ผู้นำแบบไหนที่โลกต้องการในศตวรรษที่ 21

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่เลือกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง หัวหน้า หรือนั่งเก้าอี้ผู้บริหาร ต่างต้องปรับตัวเพื่อพาทีมของตัวเองไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาวะผันผวนอันเป็นผลกระทบจากภาวะโรคระบาดที่ยังไม่จางหายดี  โดยเฉพาะผู้นำส่วนใหญ่ในยุคนี้ที่หันไปทางไหนก็ไม่เจอลูกน้อง เพราะสมองไหล และลาพร้อมใจออกไปเป็นฟรีแลนซ์กันมากขึ้น

การปรับเงินเดือน หรือคอมมิชชันล่อใจจากยอดขาย อาจไม่พออีกต่อไป หากองค์กรไม่มีบรรยากาศที่อยากให้เขามาทำงานในทุกเช้า  ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้ทีมงานได้เติบโต จึงเป็นสิ่งที่ผู้นำต้องเริ่มลงมือทำ มาดูกันว่า 3 สิ่งที่ผู้นำที่แท้จริงควรทำทุกวัน มีอะไรบ้าง


สร้างโอกาสให้คนอื่นได้นำบ้าง 

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะไม่รอให้คนอื่นมีโอกาสเอง แต่ตัวผู้นำเองจะเป็นคนสร้างโอกาสให้คนอื่น ให้เขาได้แสดงศักยภาพที่ซ่อนไว้ได้อย่างเต็มที่

ตั้งเป้าหมายไว้สูง และพร้อมจะสนับสนุน

การตั้งความคาดหวังเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับองค์กร หากหัวหน้าไม่ตั้งเป้าหมายใดๆ เลย นอกจากจะทำให้ทีมงานหงุดหงิดแล้ว ยังทำลายผลลัพธ์ด้วย ผู้นำจึงต้องตั้งเป้าหมายและสื่อสารกับคนในทีมอย่างชัดเจน ถึงเป้าหมายที่ไปถึงได้ (ไม่เพ้อฝัน หรือประเมินต่ำเกินไป) แต่ผู้นำที่ดีจะต้องเสริมกำลังสนับสนุนให้กับทีมงาน ไม่ว่าจะด้วยคำแนะนำหรือการลงมือปฏิบัติ  หรือรูปแบบใดก็ตามที่จะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ปลูกฝังองค์ประกอบแวดล้อมที่จะช่วยให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพ

การเป็นผู้นำเกิดจากความพยายามของคนทั้งทีม ไม่มีผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนไหนกล้าพูดได้เต็มปากว่าความสำเร็จมาจากเขาเพียงผู้เดียว ทุกคนที่ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมจะต้องได้รับการสนับสนุนในการค้นหาความสามารถของเขาทั้งแนวกว้างและแนวลึก ให้ทีมงานแต่ละคนได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวในการช่วยขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรในความถนัดที่ต่างกันออกไป 


การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมให้ทีมงานอยากอยู่ต่อเพราะได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กรเป็นเรื่องจำเป็น เพราะถ้าผู้นำไม่สามารถทำให้คนอยากอยู่ต่อด้วยได้แล้ว องค์กรจะไปต่อได้อย่างไรหากไม่มี “คน” 


ที่มาของข้อมูล A true leader actively does these 3 things every day

trending trending sports recipe

Share on

Tags