ล้างสมองทุกวัน เพื่อสุขภาพสมองที่ดี

Last updated on ก.พ. 25, 2020

Posted on ก.พ. 24, 2020

https://open.spotify.com/episode/1OjNn161FKdBInXDoMFn9S

อยากสมองดี สมองสดใส ปลอดภัยจากอัลไซนเมอร์ ต้องรู้จัก “ล้างสมอง”

ฟังพอดแคสต์ Creative Talk Podcast ได้ทุกช่องทาง

SoundCloud | Spotify | PodBean | Apple Podcasts

ภาพประกอบจาก Engin Akyurt 

trending trending sports recipe

Share on

Tags