Fast Track EP.29 - จัดการความคาดหวังทีมอย่างไร ไม่ให้ Burnout

Last updated on พ.ย. 2, 2023

Posted on ม.ค. 26, 2023

ความคาดหวังจากการทำงาน อาจก่อให้เกิดความเครียดสะสม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะหมดไฟ
วันนี้โจ้มีวิธีบริหารความคาดหวังให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ เพื่อไม่ให้ทีมรู้สึก Burnout มาฝากค่ะ

trending trending sports recipe

Share on

Tags