Design You Don't See - ทำไมโลโก้แบรนด์ดังถึง Minimal

Last updated on ธ.ค. 4, 2023

Posted on ม.ค. 28, 2023

ทุกคนคงเคยเห็นโลโก้ในหลายๆ รูปแบบ ทั้งการใช้สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรเป็นหลัก
แต่ในปัจจุบัน แบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก หรือมีชื่อเสียงในวงกว้าง จะนิยมใช้โลโก้ที่เรียบง่าย มีความ "Minimal" มากกว่าการใช้องค์ประกอบที่ซับซ้อน

แล้วการปรับเปลี่ยนของโลโก้ในแต่ละยุคสมัย มีความน่าสนใจอะไรซ่อนอยู่ ลองมาฟังกันครับ

trending trending sports recipe

Share on

Tags