10 ทักษะที่จะเป็นที่ต้องการในตอนนี้และจะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอีก! จาก World Economic Forum

รู้หรือไม่ว่านับตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงปี 2027 มีการคาดการณ์ว่า 44% ของทักษะพนักงานจะเริ่มหยุดชะงัก องค์กรจะไม่สามารถฝึกฝนหรือพัฒนาทักษะพนักงานได้ทันเทคโนโลยี

Last updated on ต.ค. 13, 2023

Posted on พ.ค. 4, 2023

ล่าสุด World Economic Forum ได้ออกรายงาน “Future of Jobs” ที่ได้สำรวจบริษัท 803 แห่งใน 27 กลุ่มธุรกิจ จาก 45 ประเทศ ที่ระบุ 10 ทักษะที่เป็นที่ต้องการในปี 2023 และทักษะที่คาดว่าจะฉายแสงเพิ่มขึ้นต่อจากนี้ด้วย

ทักษะสุดฮอตปี2023

 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking)
 2. ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)
 3. ทักษะความยืดหยุ่น และความคล่องตัว (Resilience, flexibility and agility)
 4. ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และเข้าใจตัวเอง (Motivation and self-awareness)
 5. ทักษะความขี้สงสัย และใฝ่เรียนรู้ (Curiosity and lifelong learning)
 6. ทักษะความรู้ทางเทคโนโลยี (Technological literacy)
 7. ทักษะของการสร้างความน่าเชื่อถือ และใส่ใจในรายละเอียด (Dependability and attention to detail)
 8. ทักษะความเอาใจใส่ และการฟังอย่างตั้งใจ (Empathy and active listening)
 9. ทักษะความเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจ (Leadership and social influence)
 10. ทักษะการควบคุมคุณภาพ (Quality control)

ทักษะที่จะมาแรงในอีก 5 ปีข้างหน้า

 1. ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking)
 3. ทักษะความรู้ทางเทคดนโลยี (Technological literacy)
 4. ทักษะความขี้สงสัย และใฝ่เรียนรู้ (Curiosity and lifelong learning)
 5. ทักษะความยืดหยุ่น และความคล่องตัว (Resilience, flexibility and agility)
 6. ทักษะการคิดเชิงระบบ (Systems thinking)
 7. ทักษะความรู้ด้าน AI และ big data (AI and big data)
 8. ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และเข้าใจตัวเอง (Motivation and self-awareness)
 9. ทักษะการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)
 10. ทักษะการบริการ และเอาใจใส่ลูกค้า (Service orientation and customer service)

สามารถอ่านรายงานทั้งหมดได้ที่
https://www.weforum.org/agenda/2023/05/future-of-jobs-2023-skills/


หรือถ้าใครสนใจเรื่องการพัฒนาตัวเอง รวมถึงเทรนด์ของทักษะในการทำงานที่น่าสนใจ สามารถไปติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจกันเพิ่มได้ที่งาน CTC2023 FESTIVAL

ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ https://bit.ly/CTC2023FESTIVAL

trending trending sports recipe

Share on

Tags