สร้าง Growth Mindset ในองค์กร ทำได้อย่างไร

Last updated on ก.พ. 23, 2023

Posted on ม.ค. 11, 2023

เพราะองค์กรจะเติบโตและพัฒนาได้ ไม่ใช่แค่ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญของการสร้างองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนคือการพัฒนาคน


สร้าง Growth Mindset ในองค์กร ทำได้อย่างไร

“Growth Mindset” คืออะไร มีผลอย่างไรต่อองค์กร ทำไมปัจจุบันคนถึงพูดถึงเยอะ และทำไมทุกคนในองค์กรควรหันมาใส่ใจ วันนี้ Katalyst Talk ได้รับเกียรติจากคุณธีรยา ธีรนาคนาท Co-Founder และ CEO บริษัท CareerVisa Digital ผู้ที่มีประสบการณ์เชิงลึกด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จะมาช่วยไขปริศนาดังกล่าว


Growth Mindset คืออะไร

“Growth Mindset” คือ ความคิดที่เชื่อว่าเราพัฒนาได้ ตรงข้ามกับอีกชุดความคิดที่เรียกว่า “Fixed Mindset” หรือความคิดที่เชื่อว่าทำเราได้แค่นี้ เราเกิดมาเป็นแบบนี้ ไม่เก่งอะไรก็จะไม่เก่งอย่างนั้น ความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือ คุณเอ็มได้อธิบายว่าคนเรามีทั้ง Growth Mindset และ Fixed Mindset อยู่ในตัว ต่อให้คุณเป็นคนเก่งแค่ไหน พร้อมปรับตัวแค่ไหน คุณก็อาจจะมีบางเรื่องที่เชื่อว่าสิ่งนี้คุณพัฒนาไม่ได้ เช่น คุณอาจจะทำงานดี พัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเองในเรื่องการทำงานอย่างสม่ำเสมอ แต่คุณอาจจะไม่เล่นกีฬา เพียงเพราะคุณเชื่อว่าคุณเล่นกีฬาไม่เก่งก็เป็นได้


ทำไม Growth Mindset ถึงสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร

คุณเอ็มได้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องของ Growth Mindset นี้ว่าสำคัญต่อองค์กรมาก และควรจะมีตั้งแต่ระดับเจ้าของ ผู้บริหารระดับสูง ไปจนถึงพนักงานทุกคน เพราะถ้าผู้นำเองเชื่อในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน โดยไม่ได้ยึดถือแต่ทักษะดั้งเดิมที่แต่ละคนมีติดตัวมาก่อนเข้าทำงาน และผู้นำเปิดพื้นที่ในการลองผิดลองถูกของทีมงาน ช่วยเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ติดอาวุธใหม่ๆ ให้กับทีมงานอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทีมงานเชื่อในศักยภาพของตัวเอง รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์กล้าลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรตามไปด้วย

คุณเอ็มให้เราลองคิดภาพว่า ถ้าองค์กรนั้น ไม่เชื่อในการพัฒนาคนภายในทีม ต้องการแต่คนเก่งแบบสำเร็จรูปมาร่วมงาน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคนที่เคยเก่งเหล่านั้นปรับตัวไม่ทัน กลายเป็นบริษัทก็ยังจ้างแต่คนใหม่ๆ มาเสริมในสิ่งที่ขาดโดยไม่พัฒนาทักษะจากคนเดิมที่มี อาจทำให้คนที่เคยเก่งเหล่านั้นกลายเป็นคนที่เป็นพิษต่อองค์กรไปโดยไม่รู้ตัว พวกเขาเริ่มมองไม่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และพยายามสกัดดาวรุ่งคนใหม่ๆ ที่จะมาแทนที่เขา

ปัจจุบันหลายองค์กรต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงและนั่นทำให้ทีมงานภายในองค์กรต้องปรับตัวตาม ต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด หากองค์กรเองกลัวความผิดพลาด ก็จะทำให้ทีมงานไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆ ตามไปด้วย เพราะกลัวจะโดนตราหน้าว่า “พลาด” ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรกล้าพลาดเพื่อเรียนรู้บ้าง จะเป็นตัวแปรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร


จะเริ่มสร้าง Growth Mindset ในองค์กรได้อย่างไร

“เราปรับคนอื่นยาก เพราะฉะนั้นเราควรเริ่มปรับที่ตัวเองก่อน” คุณเอ็มแนะนำให้ทุกคนลองคิดแบบนี้ โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำอาจลองแชร์ให้คนในทีมได้เห็นความผิดพลาดของตัวเองในอดีต ให้พวกเขากล้าลองทำผิดพลาดเพื่อเรียนรู้บ้าง ลองเปิดใจพยายามพัฒนาสิ่งที่เคยเชื่อว่าทำไม่ได้

ลองยกตัวอย่างคนที่เป็น Idol หรือ Hero ของคนที่ฟังอยู่ก็ได้ ชี้ให้คนในทีมเห็นว่า “คนที่ประสบความสำเร็จมีพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์ด้วยซ้ำ”

หรือจะลองตั้งคำถามกับทีมงานว่า “ครั้งสุดท้ายที่คุณได้ลองทำอะไรใหม่ๆ มันเมื่อไรกัน” ให้พวกเขาลองนึกภาพว่า พวกเขาผ่านพ้นสิ่งนั้นมาได้อย่างไร 

เหล่านี้จะช่วยกระตุ้น Growth Mindset ให้เกิดในองค์กร

คุณเอ็มยังย้ำด้วยว่านอกจากเราจะต้องมีสติไม่สร้าง Fixed Mindset ให้กับตัวเองแล้ว เราก็ไม่ควรสร้าง Fixed Mindset ให้กับคนอื่นด้วยเช่นกัน เช่น การชมคนอื่นเมื่อทำผลงานได้ดี ต้องชมที่ความพยายามในการสร้างผลลัพธ์และกระบวนการที่นำไปสู่ผลลัพธ์ของเขา ไม่ใช่ชมแค่ผลลัพธ์ที่เขาได้มา เป็นต้น


Soft Skils สำคัญที่คนยุคนี้ต้องมี

ความจริง Soft Skills มีหลากหลายด้านมากที่เราในยุคนี้ต้องพัฒนากัน แต่คุณเอ็มขอยกตัวอย่าง 6 ทักษะสำคัญในการพัฒนาตนเองและองค์กร ดังต่อไปนี้

  1. การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem-Solving Skill) ปัญหาในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ การอาศัยเพียงแค่องค์ความรู้ใดองค์ความรู้หนึ่งอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมด ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น
  2. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skill) เนื่องจากเราแต่ละคนไม่ได้ถนัดในทุกเรื่อง การจะแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนในข้อแรกจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากคนที่ถนัดในแต่ละด้านผสานเข้าด้วยกัน รวมถึงการทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ด้วย
  3. การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy Skill) การจะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เราต้องเข้าใจคนที่เราทำงานด้วยเป็นอย่างดี การใส่ใจเพียงเล็กน้อยจะทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีได้
  4. การปรับตัว (Adaptability Skill) เมื่อเราเข้าใจความหลากหลายของคนแล้ว ก็ต้องปรับตัวไปตามสิ่งแวดล้อมและยอมรับความคิดเห็น ไอเดียใหม่ๆ ที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อเกิดเป็นทางออกที่เราต้องการได้
  5. การสื่อสาร (Communicative Skill) การพูดจาให้เป็นภาษาเดียวกันกับคนที่เราร่วมงานด้วย โดยเฉพาะคนที่อยู่คนละสายงานอาชีพเพื่อสร้างการตั้งคำถามที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
  6. การเรียนรู้สิ่งใหม่ (Learning Skill) เป็นทักษะเริ่มต้นที่จะชวนให้ทุกคนเริ่มพัฒนาตนเองใน 5 ข้อทั้งหมดที่กล่าวมา โดยเราจะมีทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้นั้น ต้องเริ่มจาก Growth Mindset เป็นที่ตั้ง

สุดท้ายคุณเอ็มเน้นว่า Growth Mindset คือสิ่งสำคัญในองค์กร ไม่ว่าองค์นั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงทีมงาน เพราะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดี สิ่งสำคัญต่อมาเมื่อสร้าง Growth Mindset ภายในองค์กรได้แล้ว คือการกำหนดทิศทางขององค์กรให้ชัดเจนว่าควรพัฒนาไปทางไหน เลือกให้เหมาะสมกับองค์กรและมุ่งพัฒนาสิ่งนั้นเพื่อความยั่งยืนจะดีที่สุด

trending trending sports recipe

Share on

Tags