สตาร์ทอัพ ทำอย่างไรให้ธุรกิจต่อติดในยุค Climate Tech

ปัจจุบันทั่วโลก และประเทศไทยมีปัญหาหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้าร่วมกันคือเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำมาสู่เทรนด์ของ ESG ที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจ และยังเป็นเมกะเทรนด์ที่ใคร ๆ ก็พูดถึง

Last updated on ส.ค. 17, 2023

Posted on ส.ค. 17, 2023

ESG จะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับสตาร์ทอัพอย่างไร แล้ว Climate Tech ที่มาแรงในไทยตอนนี้ จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ทำไมธุรกิจต้องหันมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้


วันนี้ CREATIVE TALK จะมาสรุปเรื่องเกี่ยวกับ ESG ที่เหล่าสตาร์ทอัพไม่ควรพลาด ผ่านมุมมองของคุณมด-ธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (Beacon VC), คุณเต๊ะ-ปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup Thailand) และคุณโบ๊ท-ไผท ผดุงถิ่น CEO of Builk One Group

ESG จะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับสตาร์ทอัพอย่างไร แล้ว Climate Tech ที่มาแรงในไทยตอนนี้ จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ทำไมธุรกิจต้องหันมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้
💡
2 ศัพท์น่ารู้ก่อนเริ่มอ่านสรุป
• Climate Tech = คือเทคฯหรือนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยควบคุม แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ESG = แนวทางสู่ความยั่งยืน ที่ประกอบด้วยสามประเด็นใหญ่ ๆ ได้แก่
สิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

หมดยุคสตาร์ทอัพตามแฟชั่น สู่ยุคปั้นแพชชันประยุกต์ให้เติบโต

ตอนนี้เราแยกออกมาเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ จะเริ่มมีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่ง มีพื้นฐานที่ดี สตาร์ทอัพกลุ่มนี้จะเจาะไปที่เรื่องควบรวมมากขึ้น เป็นที่ดึงดูดกลุ่มนักลงทุนมากขึ้น ในขณะที่สตาร์ทอัพกลุ่มน้องใหม่ จะเริ่มมีคนสนใจปัญหาใหม่ ๆ มากขึ้น ถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นในการทำสตาร์ทอัพมากขึ้น และอาจจะเป็นกลุ่มที่มาตามแฟชั่น เหลือรอดมาน้อย ส่วนกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่เห็นทั้งสองกลุ่ม แล้วมาปรับตัวประยุกต์ และน่าจะเป็นความหวังใหม่ เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง

อาจดูเหมือนช่วงนี้สตาร์ทอัพเหี่ยวแห้งไป แต่ตอนนี้เหมือนเป็นช่วงปรับฐาน ไม่ใช่แฟชั่นอีกต่อไป

“สตาร์ทอัพเกิดจากที่ไหนมีปัญหา ที่นั่นมีโอกาส”

แล้วทำไม ESG ถึงสำคัญกับสตาร์ทอัพต่อจากนี้

เมื่อหยิบยกประเด็นคำถามนี้ถึง 3 ท่าน ต่างก็ได้หลากหลายมุมมองที่น่าสนใจ ด้านคุณโบ๊ทกล่าวว่า สตาร์ทอัพเองก็มีส่วนมาก ๆ ในวันที่ทั้งเบอร์เล็กและเบอร์ใหญ่ต่างก็มุ่งไปที่เรื่องของ ESG เหมือนกัน คือมองว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาที่รอวันแก้ และเป็นโอกาสครั้งสำคัญ

ทางฝั่งของคุณมดเองมองว่าสตาร์ทอัพไทยเองก็ยังมีพื้นที่อีกมากในเรื่องนี้ ตลาดในบางเรื่องอย่างอีคอมเมิร์ซ ดิจิทัลแพลตฟอร์มอาจจะมีเยอะ อิ่มตัว ในขณะที่ ESG ยังเป็นเรื่องใหม่ ไม่ล้าหลังจากต่างประเทศ ถ้าเราได้เริ่มทำในตอนนี้ก็สามารถเทียบเท่าต่างประเทศได้ มี Demand ที่พร้อม มีบริษัทใหญ่ ๆ ที่ให้ความสนใจมากมาย

ส่วนของคุณเต๊ะเอง ในมุมภาครัฐก็ได้เล่าเสริมว่าจากการที่ประเทศไทยมีการประกาศเรื่อง Net zero ไปนั้น ก็ทำให้ภาคธุรกิจเล็กใหญ่ ภาครัฐเองก็ต้องมีการปรับตัว และปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้กลายเป็นบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อย่างที่คุณมดกล่าวไว้ข้างต้นว่ามี Demand มากมาย แต่สิ่งที่ขาดตอนนี้คือ Solution นวัตกรรม หรือคนที่จะมาผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งสตาร์ทอัพจะสามารถเข้ามาตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี


4 เรื่องที่สตาร์ทอัพควรรู้เกี่ยวกับเทรนด์ ESG

  1. Climate Tech เป็นเทรนด์ที่มาแรงในไทย บริษัทใหญ่ ๆ กำลังขับเคลื่อน มี Demand แต่ยังขาด Solution
  2. บทบาทของสตาร์ทอัพในเรื่อง Climate Tech จะเพิ่มขึ้น เพื่อเข้าไปสร้าง Green Transformation ให้กับองค์กรใหญ่ รวมถึงตัวเองได้
  3. สตาร์ทอัพจะเริ่มทำ ESG ได้ต้องมี Purpose และหา Community เพื่อหาความรู้ และลองผิดลองถูก
  4. สตาร์ทอัพที่ทำ Climate Tech อยากได้เงินลงทุน ต้องทำสิ่งที่ Impact และสามารถวัดผลได้ ทั้งแง่บวก และแง่ลบ

เทรนด์สตาร์ทอัพต่อจากนี้

  • สตาร์ทอัพจะมองเรื่อง Impact เยอะขึ้น
  • สตาร์ทอัพจะไม่ได้มองเรื่อง Valuation อย่างเดียว
  • ESG จะกลายเป็นหนึ่งหมุดหมายใหม่ของการทำธุรกิจยั่งยืน ที่ตัวเองต้องยั่งยืนด้วย
  • นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับเรื่อง Governance มากขึ้นในกลุ่มสตาร์ทอัพ
“วันนี้สตาร์ทอัพเราควรฉลองกันที่ Impact ที่เราสร้างให้กับโลก
มากกว่าจำนวน Valuation ที่เราจะทำหรือเปล่า?”
trending trending sports recipe

Share on

Tags