Fast Track EP.37 - วิธีลืมเรื่องแย่ ๆ ด้วย Zeigarnik Effect

Last updated on พ.ย. 3, 2023

Posted on ก.พ. 23, 2023

อยากจะลืม แต่ก็ยากที่จะทำ เมื่อการลืมเรื่องแย่ ๆ อาจใช้เวลามากกว่าที่คิด อีพีนี้มาลองทำความรู้จักกับ zeigarnik effect ปรากฏการณ์ทางสมองที่จะช่วยให้เราลืมเรื่องแย่ ๆ ได้ง่ายขึ้น

trending trending sports recipe

Share on

Tags