HR ยุคใหม่ต้องเก่งรอบด้าน เจาะลึกเทรนด์ HR 2024 โดย 2024 Global Human Capital Trends

Last updated on ก.พ. 29, 2024

Posted on ก.พ. 22, 2024

🌏 เทรนด์ HR 2024 เมื่อบทบาท HR ไม่ใช่แค่การหาคนทำงาน

เรื่องที่เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยคือการมาของ ‘เทคโนโลยี AI’ ที่ยิ่งทวีคูณความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น บทบาทสำคัญที่จะทำให้พนักงานในองค์กร และผู้นำในองค์กร สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดมักจะต้องมีผู้เชื่อมโยงในจัดหา, จัดสรร, ดูแลพัฒนาทักษะคนในองค์กร ซึ่งล้วนแล้วก็ต้องเป็น HR นั่นหมายความว่าคนที่จะมาเป็น HR ได้ต้องมีความรอบรู้ ความสามารถ และเล็งเห็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน


🌏 เทรนด์ HR 2024 เมื่อบทบาทหน้าที่แบบเดิมจะเปลี่ยนแปลงไป

โดยปกติแล้ว HR ก็มักจะมีบทบาทหน้าที่ไปตามความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กร เช่น

🤔 Personnel and HR management

โดย HR กลุ่มนี้จะเน้นการจัดจ้างงาน, ดูแลกระบวนการต่าง ๆ ไปจนถึงกฎระเบียบในองค์กร

🤔 Strategic business partner HR

HR ในกลุ่มนี้จะเป็นมากกว่าการหาคนทำงาน แต่เป็นศูนย์กลางดูแลต้นทุนในองค์กร (Cost Center) รวมถึงพันธมิตรธุรกิจ โดยเน้นการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทางธุรกิจ รวมถึงออกแบบวัฒนธรรมองค์กร, ประเมินประสิทธิภาพพนักงานในองค์กร และค่าตอบแทน ผลประโยชน์พนักงาน

🤔 Agile HR

HR กลุ่มนี้จะเพิ่มเลเวลตัวเองขึ้นมาด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการ โดยได้รับการบูรณาการแบบ end-to-end ตั้งแต่การใช้ AI, Martech และเทคโนโลยีอื่น ๆ โดย HR กลุ่มนี้จะปรับเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของธุรกิจในช่วงนั้น ๆ รวมถึงการให้คุณค่ากับคนทำงาน เมื่อทำดีเกิดการชื่นชมเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน และองค์กร

และกลุ่มสุดท้ายที่เรียกได้ว่าเป็น เทรนด์ HR 2024 จากข้อมูลของ 2024 Global Human Capital Trends ได้ระบุคำจำกัดความนี้ว่า ‘Boundaryless HR’

🤔 เทรนด์ HR 2024 → Boundaryless HR คืออะไร ?

HR แบบไร้ขอบเขต หรือต้องเป็น HR ที่เก่งรอบด้าน! กลุ่มนี้จะต้องมีศาสตร์ที่ผสานเข้ากับธุรกิจ, พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยมีเป้าหมายดูแลทั้งคนทำงาน, เครื่องจักร และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ, ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์, ความยั่งยืนของทรัพยากรบุคคล และไฮไลต์สำคัญของ HR กลุ่มนี้คือ คุณต้องสามารถดึงศักยภาพทักษะของบุคคลออกมาได้มากที่สุด ไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ภายใน หรือ ภายนอกองค์กร โดยเฉพาะในยุคแห่งความผันผวนและไร้ระเบียบ (Disruptive Age) การปรับตัว, การแก้ปัญหา, การส่งเสริม และดึงศักยภาพที่แท้จริงตั้งแต่ระดับผู้นำ, ผู้บริหาร ไปจนถึงพนักงานจะมีความสำคัญอย่างมาก


🌏 เทรนด์ HR 2024 → ก้าวเข้าสู่การเป็น Boundaryless HR ได้อย่างไร ?

👉 1. นิยามบทบาทของผู้จัดการใหม่ ให้เป็น "ผู้นำด้านบุคคล"

คำว่า manager อาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป แต่คุณต้องเป็น ‘People Leader’ ซึ่งไม่ใช่แค่ HR เท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้จัดการ จากเดิมที่เน้นการบริหารงานและมอบหมายหน้าที่ กลายเป็นการ ‘เน้นการพัฒนาและดูแลบุคคลในทีม’ ให้พวกเขามีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยคีย์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้คือ Boundaryless HR ที่จะคอยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดึงศักยภาพของผู้จัดการ และศักยภาพของพนักงาน

👉 2. สร้างตัวชี้วัด (metrics) และการวิเคราะห์ใหม่ ที่ใช้ร่วมกันในทุกแผนก

Boundaryless HR จะต้องมีส่วนเข้ามารับผิดชอบทุกคนในองค์กร เหตุผลสำคัญของข้อนี้คือ เพื่อให้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วหาแนวทางแก้ไขไปพร้อมกัน โดยให้สิทธิ์กับผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล ให้สามารถดำเนินงานได้ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ตัวอย่างเช่น บริษัท Volkswagen Australia แบรนด์รถชื่อดังได้สร้างแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันได้ โดยรวมข้อมูลประสบการณ์ลูกค้าและพนักงานไว้ให้ผู้จัดการท้องถิ่นเข้าถึง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้เกิดการลงทุนในสถานที่จำหน่ายรถยนต์ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายและอัตราการรักษาพนักงานสูงสุด อีกทั้งยังได้คะแนนประสบการณ์การทำงานสูงสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท

👉 3. นำ AI และเครื่องมือดิจิทัลมาใช้กับองค์กร เพื่อปลดล็อกศักยภาพคนทำงาน

อีกหนึ่งเทรนด์ HR 2024 ที่จะมีความสำคัญมาก ๆ คือ การนำ Generative AI มาใช้ แน่นอนว่า Boundaryless HR ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ก่อนจะสวมบทบาทเพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงาน รวมถึงการนำ Generative AI มาใช้ในการทำโครงสร้างเพื่อรับสมัครงาน, การประเมินผลปฏิบัติงาน, แนะนำเส้นทางอาชีพตามความถนัด, เสริมทักษะพนักงาน, นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้แบบเรียลไทม์, ประเมินอารมณ์ของพนักงาน และประกอบเนื้อหาการเรียนรู้ และการประเมินแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้พนักงานเรียนรู้ไปพร้อมกับการทำงาน โดยโมเดลนี้ก็เริ่มใช้แล้วที่ IBM ที่สามารถทำให้ AI แนะนำการปรับขึ้นเงินเดือนได้!

👉 4. เปลี่ยนพนักงานจาก "ผู้บริโภค" ให้กลายเป็น "ผู้ร่วมสร้าง"

โดย เทรนด์ HR 2024 มักตอกย้ำ Boundaryless HR ในด้านของความใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับพนักงาน และให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบร่วมกับ HR เช่น วัฒนธรรมย่อย (microcultures) หรือ วิธีการบริหารจัดการทั่วไป ที่จะส่งผลต่อการทำงานในการร่วมสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน โดยข้อดีของการที่ HR สามารถทำแบบนี้ได้จะช่วยลดกำแพงระหว่างพนักงาน กับ HR ได้ หนึ่งในบริษัทที่ทำเรื่องนี้ได้ดีคือ Allstate Insurance ที่ให้พนักงานกว่า 170 คน เข้าร่วมออกแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านประสบการณ์พนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนเข้าร่วม hackathon ภายในองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ และได้ออกแบบระบบ rewards platform ร่วมกัน

👉 5. ร่วมมือและสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานภายนอก

เรื่องนี้เริ่มได้ทันทีไม่ว่าคุณจะเป็น HR ระดับไหนก็ตาม การที่องค์กรเสมือนมีทีมทูตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร, ลูกค้าสำคัญมาก ๆ รวมถึงมุมของสถาบันการศึกษา, หน่วยงานภาครัฐ, นักลงทุน, ผู้จัดจำหน่าย, หรือไปร่วมมือกันของพาสเนอร์ระดับโลก เพราะ Boundaryless HR ไม่ใช่แค่เก่ง แต่ต้องเป็นทูตที่ปั้นคนในให้เก่ง และทำให้คนนอกองค์กรรู้สึกดีที่สุด รับรู้การมีอยู่ของเรา และหาโอกาสใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร สร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในทุก ๆ ครั้งที่มีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เทรนด์ HR 2024 หรือเทรนด์อื่น ๆ ก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่นอกเหนือจากการรับรู้เทรนด์แล้ว คือการเริ่มศึกษา และเริ่มทำทันที


เรื่องของ ‘คน’ ไม่ได้มีแค่ HR จัดการได้เพียงคนเดียว แต่คนในองค์ทุกคนมีส่วนร่วมตัดสินใจ และเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้องค์กรในยุคนี้ขับเคลื่อนไปได้!


แปล เรียบเรียง: กิตติภพ ปานล้ำเลิศ

ที่มา

trending trending sports recipe

Share on

Tags