PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE 2024


บัตรเข้างานหมด ซื้อไม่ทันไม่เป็นไร สามารถซื้อบัตรดูย้อนหลังแบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

สามารถเริ่มดูย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2024 เป็นต้นไป ทาง https://creativetalkonline.com/

สำหรับใครที่สนใจดูย้อนหลัง สามารถซื้อบัตรดูย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/3vjrOby

ราคา 990 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%


งานนี้จะได้ฟังเรื่องอะไรบ้าง?

🖋 จิตวิทยาการบริหารคน และองค์กร
🖋 CEO’s Vision for 2024
🖋 เทรนด์ HR และเครื่องมือแนะนำสำหรับการทำงานยุคนี้
🖋 เทคนิคการพัฒนาคนให้โตทันการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
🖋 การสร้าง Leadership ของผู้นำยุคใหม่
🖋 การบริหารเงิน บริหารชีวิตให้อยู่รอด