A Promised Land

Total Posts : 1 post

Article

5 บทเรียนการเมืองจาก A Promised Land คัมภีร์ประชาธิปไตยที่ทิม-พิธาเก็บไว้ข้างเตียง

“ตอนที่ได้อ่านหนังสือของโอบามา ผมได้เห็นภาพวิถีประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่ในอเมริกา แต่มันคือประชาธิปไตยในระดับประชาคมโลกว่าแต่ละที่เป็นยังไง”

15 ก.ค. 23 1 min read