Bowman

Total Posts : 1 post

Framework

รู้จักเทคนิค Bowman's Strategy Clock วิเคราะห์ธุรกิจของเราโดดเด่น และเก่งในเรื่องอะไร

🤔 หนึ่งใจหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในยุคนี้ คือ ‘การสร้างความแตกต่าง’ เพราะถ้าเราไม่ต่าง ลูกค้าจะมีสิทธิ์เลือกเพื่อไปซื้อสินค้า หรือบริการที่เหมือน ๆ กัน และคงไม่มีธุรกิจไหนอยากเป็นแค่ตัวเลือก หรือทางผ่านให้กับลูกค้

24 ม.ค. 24 1 min read